Disclaimer

BowNed streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. BowNed heeft het recht om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt BowNed daarvoor geen aansprakelijkheid.

BowNed aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Het auteursrecht en het exclusieve gebruiksrecht op het logo, alle foto’s, de inhoud en alle teksten van deze site berust bij BowNed. Overname van teksten is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Foto's en logo mogen niet door derden gebruikt worden.

BowNed draagt geen verantwoordelijkheid voor het handelen van Bowenbehandelaars.