Inschrijven & Kosten

Inschrijving voor zowel de opleiding als alle nascholingen gaat alleen via het inschrijfformulier. Dit formulier is te downloaden of wordt op aanvraag toegestuurd.

Door het insturen van een inschrijfformulier verklaart de cursist accoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze zijn te lezen en/of te downloaden op deze website en worden op verzoek eventueel toegezonden.

Aanwezigheid

Er wordt van cursisten verwacht dat ze alle opleidingsdagen daadwerkelijk aanwezig zijn, er kan geen dag gemist worden.

Annulering en afzegging

Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.