Opleidingskosten

BowNed is ingeschreven in het register van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van BTW.

Prijzen van de opleiding Bowen Therapeut 2018
De prijs van de opleiding is inclusief lesmateriaal, boek "The Bowen Technique, the inside story" van John Wilks, certificaten, examen en (indien geslaagd) diploma.
De betaling gaat standaard in vijf termijnen per lesjaar. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

Module 1 t/m 5 € 2025,00
4 Modules Therapeutische vorming € 905,00
Totaal Eerste lesjaar € 2930,00
Totaal 2e lesjaar 11 modules € 2600,00
Optioneel komen er eventueel nog ca € 250,00 tot € 350,00 extra materialen en boeken bij.

Afhankelijk van vrijstellingen kan daarvoor nog korting worden verleend.

Alle betalingen svp naar:
Triodos Bank rekeningnr. 784 781 257
t.n.v. Bowen Nederland, Leeuwarden
IBAN-code: NL16 TRIO 0784781257
BIC-code TRIONL2U