Structuur

Praktisch gedeelte

Een Bowenbehandeling bestaat meestal uit een basisbehandeling aangevuld met extra accenten.
IMG_1449
De basisbehandeling is de kern van de Bowen Therapie en vormt in het eerste leerjaar dan ook de rode draad in de opleiding. Deze basis wordt in dit eerste jaar in ieder blok verdiept.

De cursist leert op die manier werken binnen de structuren die de Bowen Therapie biedt en heeft daarmee een waardevol instrument in handen om in de praktijk toe te passen.

In het tweede jaar leert de cursist die structuur los te laten en met nieuwe inzichten veel gerichter te behandelen.

Theoretisch gedeelte

Hoewel de opleiding overwegend praktisch is, worden in elke module belangrijke theoretische aspecten behandeld. IMG_0139

Enkele voorbeelden: nieuwe inzichten in de anatomie, een introductie in het fascieweefsel, het verschil in de behandeling van acute en chronische klachten, holistisch kijken vanuit fasciale verbindingen en bodyreading.

Zelfstudie

Alleen door veel te oefenen krijgt de cursist de techniek (letterlijk) in de vingers. Er wordt van de cursist verwacht dat de nieuwe lesstof in de periodes tussen de modules regelmatig wordt geoefend, ook met medestudenten.

Casestudies

Een belangrijk onderdeel in het eerste jaar zijn de casestudies. De cursist geeft tien mensen drie maal een oefenbehandeling en maakt daarvan een verslag. Deze verslagen dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van module 3 ingeleverd te zijn. Het gaat hierbij om de werkwijze, niet om het resultaat.
Vóór module 5 (examenmodule) dienen er opnieuw tien casestudies te worden afgerond. Deze laatste tien casestudies zijn een onderdeel van de toets in module 5.

Begeleiding

Tijdens de opleiding is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en voortgang van de individuele cursist.
Tijdens en na de opleiding heeft de cursist/behandelaar/therapeut de mogelijkheid om steeds vraagstukken uit de eigen praktijk voor te leggen aan de docenten.