BowNed

BowNed is in Nederland het officiële instituut dat erkende opleidingen en nascholingen verzorgt in de Bowen Therapie. Het is de enige school in Nederland en België die uitgebreid de theorie en wetenschappelijke achtergronden van de Bowen Therapie doceert.

BowNed onderscheidt zich van andere Bowenopleidingen in Europa door de uitgebreide opleiding gericht op volwaardig therapeutschap en de bijzondere aandacht die het fascieweefsel krijgt; daarnaast behoort het nascholingsprogramma van BowNed tot een van de meest uitgebreide onder de Europese Bowenopleidingen
Om de kwaliteit van de Bowen Therapie, van Bowenbehandelaars en van Bowenopleidingen te beschermen zijn de namen "Bowen Therapie" en "Bowen Techniek" geregistreerd bij het merkenbureau van de Benelux (BBIE).

BowNed is hét landelijk aanspreekpunt voor de Bowen Therapie en werkt nauw samen met andere internationale scholen. Vanuit deze organisaties komen docenten uit de hele wereld voor BowNed lesgeven.

Alle Bowendocenten hebben een uitgebreide docententraining bij de grotere opleidinginstituten gevolgd voordat ze les mogen geven in deze Techniek, deze docenten zijn vooraanstaande specialisten op één of meer behandelgebieden van de Bowen Therapie.

Ook de andere docenten hebben hun sporen verdiend in het vakgebied waarin zij lesgeven. Deze docenten worden zorgvuldig uitgekozen op hun kennis en vakbekwaamheid. Voor al deze docenten geldt dat ze buiten de bestaande kaders durven denken en handelen. Zij dagen de cursist ook steeds uit de bekende paden kritisch te benaderen. Daarmee ontwikkelt de cursist een gezonde open houding en wordt deze aangemoedigd zelf op zoek te gaan naar de juiste aanpak van elke individuele cliënt.

Afgestudeerde behandelaars kunnen steeds blijven rekenen op de begeleiding van BowNed.

BowNed geeft een uitdagende en vernieuwende kijk op lichaamswerk.

CRKBO

De opleidingen van BowNed voldoen aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en BowNed is daarvoor ingeschreven in het register van het CRKBO. Hiermee zijn de opleidingen vrijgesteld van BTW.

Accreditatie

Accreditatie voor de opleiding Bowen Therapeut door de SNRO is in aanvraag.

De Opleiding tot Bowen Therapeut en de nascholingen worden geaccrediteerd door KTNO (NVST, VBAG, BATC en LVNG).
Deze opleiding wordt door KTNO geaccrediteerd met 99 ECTS (K8942)

Vergoedingen

Indien een behandelaar is aangesloten bij één van de beroepsverenigingen worden de behandelingen onder voorwaarden veelal vergoed door de zorgverzekeraars via het aanvullende pakket.
Deze voorwaarden zijn onder andere: in bezit van HBO-Medische BasisKennis en in totaliteit voldoende studiepunten: 180 ECTS per 01-01-2020 en 240 ECTS per 01-01-2025)