Missie

BowNed, centrum voor Bowen Nederland en België is opgericht eind 1998 met als missie
het doceren en bekendheid geven aan een holistische unieke manuele fasciale behandelwijze die aansluit bij de toenemende behoefte van mensen om op een niet invasieve en natuurlijke manier hun lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid in stand te houden of te verbeteren. Dit door middel van een opleiding tot professioneel allround Bowentherapeut.

Daarvoor verzorgt BowNed:
* allround opleiding tot Bowen Therapeut
* een basisopleiding tot Bowen Behandelaar (zonder SNRO-accreditatie)
* het geven van lezingen en workshops
* het aanreiken van nascholingen
* artikelen in diverse vakbladen

Daarnaast bestaat het streven om toe werken naar een eenduidige organisatiestructuur waarbinnen álle landelijke activiteiten op het gebied van Bowentherapie en de scholing hiervan aangeboden worden.

Doel van de opleiding Bowen Therapeut:

Het doel van BowNed is om een allround opleiding te bieden waarin de cursist zowel in praktische vaardigheden als in persoonlijke ontwikkeling tot een vaardig Bowen Therapeut kan groeien. De Bowen Therapeut is daarmee in staat te functioneren binnen de kaders van de huidige complementaire gezondheidszorg. Daarbij ontwikkelt de Bowen Therapeut een blijvend-leren-attitude om mee te kunnen groeien in de steeds veranderende en vernieuwende inzichten in het functioneren van het menselijk individu.

De opleiding Bowen Therapeut is te volgen in circa twee jaar.
De opleiding is toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar met HBO denk- of werkniveau en voldoende medische basiskennis. Deze opleiding heeft als doel behandelaars in de complementaire gezondheidszorg op te leiden c.q. bij te scholen tot een verantwoord en effectief gebruik van de Bowen Therapie. In het eerste jaar leert de cursist de Bowen Therapie binnen een vooropgezette structuur te gebruiken, tevens is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. tot een vaardig therapeut.

Het tweede deel van de opleiding verzorgt het verdere traject tot therapeut in de Bowen Therapie: hier leert de cursist om de structuur van het eerste jaar los te laten en met verschillende invalshoeken te kijken naar de mogelijkheden van de Bowen Therapie om zodoende slechts dat te doen wat nodig is. Dit moet leiden tot een vaardig opgeleid therapeut die in staat is zelfstandig te functioneren binnen de kaders van de hudige complementaire gezondheidszorg, en waar nodig of gewenst, kan samenwerken met reguliere zorg.

Om volwaardig als therapeut te kunnen handelen (en om lid te kunnen worden van een beroepsvereniging) is tevens minimaal een opleiding medische basiskennis vereist, gevolgd bij een CPION/SNRO geaccrediteerd instituut. MBK wordt niet door BowNed aangeboden, de therapeut is vrij een opleiding MBK te kiezen uit het bestaande aanbod.

Doel van de basisopleiding tot Bowen behandelaar:
De basisopleiding (module 1 t/m 5) is toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar met MBO denk- of werkniveau en is bestemd voor mensen die in hun thuisomgeving De Bowen Therapie willen gebruiken en voor mensen die hierna zich alleen willen specialiseren in het werken met dieren. Dit gedeelte van de opleiding leidt op tot het diploma Bowen Behandelaar. Als bij- of nascholing is dit gedeelte geaccrediteerd bij KTNO.