Strategie

STRATEGIE

Hoe geeft BowNed vorm aan missie en visie?

De opleiding Bowen Therapeut is te volgen in circa twee jaar.

De opleiding is toegankelijk voor iedereen met HBO denk- of werkniveau en heeft als doel behandelaars in de complementaire gezondheidszorg op te leiden c.q. bij te scholen tot een verantwoord en effectief gebruik van de Bowen Therapie.

In het eerste jaar leert de cursist de Bowen Therapie binnen een vooropgezette structuur te gebruiken, tevens is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling tot een vaardig therapeut.

Het tweede deel van de opleiding verzorgt het verdere traject tot therapeut in de Bowen Therapie: hier leert de cursist om de structuur van het eerste jaar los te laten en met verschillende invalshoeken te kijken naar de mogelijkheden van de Bowen Therapie om zodoende slechts dat te doen wat nodig is. Dit moet leiden tot een adequaat opgeleid therapeut die in staat is zelfstandig te functioneren binnen de kaders van de huidige complementaire gezondheidszorg en waar nodig of gewenst, kan samenwerken met reguliere zorg. Tevens ontwikkelt de cursist een blijvend leren attitude om mee te kunnen groeien in de continu vernieuwende inzichten in het functioneren  van het menselijk individu.

Om volwaardig als therapeut te kunnen handelen (en om lid te kunnen worden van een beroepsvereniging) is tevens minimaal een opleiding medische basiskennis vereist, gevolgd bij een CPION/SNRO geaccrediteerd instituut. MBK wordt niet door BowNed aangeboden, de therapeut is vrij een opleiding MBK te kiezen uit het bestaande aanbod. Therapeuten die een geldige BIG registratie hebben zijn vrijgesteld van het volgen van de opleiding MBK.

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de cliënt als gehele persoon, vooral ook de persoon in relatie tot zijn omgeving. Dit uit zich in de lessen door de ruime aandacht die gegeven wordt aan de intake: de anamnese met het aansluitende behandelplan is doorslaggevend in het maken van de thuiswerkopdrachten (casussen) en onderdeel van de eindtoets van het eerste jaar.

Daarnaast is een centraal thema in de lessen de vernieuwende en veranderende kijk op anatomie.

Een uiterst belangrijke rol is er weggelegd voor de fascie, een onderdeel van het bindweefsel. Dit weefsel is in de reguliere, klassieke anatomie tot ver in de vorige eeuw onderschat in de functies die het in ons lichaam heeft. Pas in de laatste twintig jaren wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de functies en eigenschappen van de fascie. In de opleiding Bowen Therapeut wordt hier uitgebreid aandacht aan gegeven; dit thema komt in bijna alle Bowen-nascholingen terug.

Heel specifiek wordt er aandacht besteed aan het driedimensionale aspect van het fascieweefsel, dat alles verbindt (bindweefsel) en tegelijkertijd alle structuren van elkaar scheidt. Essentieel is het principe van biotensegrity waarbij de samenhang van alle weefsels, hard en zacht, en hun onderlinge spanningsverdeling een verklarende rol speelt bij het blijven bestaan van chronische klachten.

BowNed volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen hiervan op de voet met en door de internationale docenten. De implicaties van deze ontwikkelingen voor het uitvoeren van de therapie zijn van wezenlijk belang. Beter inzicht in de toepassing en uitwerking van de therapie zijn zeer essentiële aandachtspunten die continue aandacht en prioriteit verlangen, doordat steeds meer duidelijk wordt dat de verschillende typen sensoren (zenuwreceptoren) die in de diverse weefsels aanwezig zijn elk een eigen benadering behoeven. Voor de Bowentherapie is deze kennis van uitzonderlijk belang en deze wordt derhalve op de voet gevolgd en in het curriculum waar nodig bijgesteld.

Verder biedt BowNed na- en bijscholingsmogelijkheden voor reeds gevestigde therapeuten in zowel het complementaire als reguliere werkveld.

De Bowen Therapie onderscheidt zich van andere therapieën:

1) door de lichte en korte aanrakingen op diverse plekken over het gehele lichaam. Deze aanrakingen zijn mild en pijnloos, niet invasief. Er wordt niet gemanipuleerd of gemobiliseerd. Bowen is geen massage, een beweging wordt in de regel slechts een enkele keer op een bepaalde plek gemaakt. Daarmee is de Bowen Therapie geschikt voor iedereen, van alle leeftijden.

2) er zijn regelmatig pauzes in de behandeling om de impuls van de Bowenrolbeweging de kans te geven te worden opgenomen door het lichaam. In de regel zal de therapeut de behandelkamer tijdens de pauzes verlaten
3) Het specifiek onderscheidende karakter van de bowentherapie/peut ligt in de intentie om de klachtenpuzzel in het lichaam van de cliënt proberen op te lossen door gebruik te maken van het geheugen van het lichaam en het vermogen van het lichaam zelf zijn eigen herstel te organiseren. Aan de hand van aangeleerde therapeutische vaardigheden zal de Bowentherapeut de oorzaak van het probleem pogen te achterhalen en aansluitend gericht behandelen. Door de combinatie van de kenmerkende handgrepen en de pauzes worden geen symptomen of klachten behandeld, maar kijkt de Bowentherapeut naar het geheel van systemen die bij de klachten een rol spelen.  Het lichaam kiest daarna zijn eigen weg in herstel naar homeostase.