Visie

De Bowen Therapie is een manuele behandelmethode en wordt gerekend tot de complementaire geneeskunde. Uitgangspunt in de visie is een uitermate holistische manier van behandelen met deze hands-on methode.

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de cli├źnt als gehele persoon, vooral ook de persoon in relatie tot zijn omgeving. Dit uit zich in de lessen door de ruime aandacht die gegeven wordt aan de intake: de anamnese met het aansluitende behandelplan is doorslaggevend in het maken van de thuiswerkopdrachten (casussen) en onderdeel van de eindtoets van het eerste jaar.

Daarnaast is een centraal thema in de lessen de vernieuwende en veranderende kijk op anatomie.
Een uiterst belangrijke rol is er weggelegd voor de fascie, een onderdeel van het bindweefsel. Dit weefsel is in de reguliere, klassieke anatomie tot ver in de vorige eeuw onderschat in de functies die het in ons lichaam heeft. Pas in de laatste twintig jaren wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de functies en eigenschappen van de fascie. In de opleiding Bowen Therapeut wordt hier uitgebreid aandacht aan gegeven; dit thema komt in bijna alle Bowen-nascholingen terug.

Verder biedt BowNed na- en bijscholingsmogelijkheden voor reeds gevestigde therapeuten in zowel het complementaire als reguliere werkveld.

De Bowen Therapie onderscheidt zich van andere therapie├źn:
1) doordat de therapeut niet sturend werkt, wat wil zeggen dat de interventie op een bepaalde plek niet uitgevoerd wordt totdat een eventuele blokkade zich oplost. De interventie kan gemaakt worden op een plek waar zich geen pijn of blokkade bevindt. De therapeut laat het aan het lichaam zelf over welk pad tot herstel te volgen.

2) er zijn regelmatig pauzes in de behandeling om de impuls van de Bowenrolbeweging de kans te geven te worden opgenomen door het lichaam. In de regel zal de therapeut de behandelkamer tijdens de pauzes verlaten.

3) door de lichte en korte aanrakingen op diverse plekken over het gehele lichaam. Deze aanrakingen zijn mild en pijnloos, niet invasief. Er wordt niet gemanipuleerd of gemobiliseerd. Bowen is geen massage, een beweging wordt in de regel slechts een enkele keer op een bepaalde plek gemaakt. Daarmee is de Bowen Therapie geschikt voor iedereen, van alle leeftijden.