Opleidingskosten

BowNed is ingeschreven in het register van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van BTW.

Prijzen van de opleiding Bowen Therapeut 2018-2019
De prijs van de opleiding is inclusief syllabus, boek "The Bowen Technique, the inside story" van John Wilks, certificaten, examen en (indien geslaagd) diploma.
De betaling gaat standaard in zes termijnen per lesjaar. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

Eerste leerjaar
Module 1 t/m 5 €2025,00
4 Modules Therapeutische vorming  € 905,00
Totaal Eerste lesjaar €2930,00
Totaal 2e lesjaar 13 modules €2950,00
Afhankelijk van vrijstellingen kan daarvoor nog korting worden verleend.
Hier komen nog ca € 175,00 tot € 200,00 aan boeken bij. Optioneel nog extra materialen voor in de praktijk.

Alle betalingen svp naar:
Triodos Bank rekeningnr. 784 781 257
t.n.v. Bowen Nederland, Leeuwarden
IBAN-code: NL16 TRIO 0784781257
BIC-code TRIONL2U