Bowen-modules

Onder "Agenda" vindt u de data waarop de nascholingen gegeven worden.

LET OP: het is niet mogelijk in te schrijven voor
modules die niet in de agenda vermeld staan!

Deze modules zijn therapie-specifiek.
Dat betekent dat ze verdieping en verbreding geven van de Bowen Therapie zelf.
Deze modules zijn te volgen als de cursist het diploma van de basisopleiding Bowenbehandelaar behaald heeft.

Omdat er in Nederland nauwelijks gespecialiseerde Bowen-docenten zijn, worden deze modules voornamelijk door buitenlandse docenten gegeven.

Deze nascholingen worden dan in het Engels gedoceerd.
Van de Engelse modules zijn de syllabi en de hand-outs eveneens in het Engels.

IMG_2643a