Bowen en Rugpijn

Workshop (2 dagen)  "Bowen, werken met rugpijn"

Geaccrediteerd bij KTNO onder nr K8954

Datum: volgt

Tijd: 09.30-17.30 uur

Lokatie:
ULO Gorinchem
Zusterstraat 31
4201 EK Gorinchem

Deze nascholing is in het Engels

Leerdoelen voor de cursisten:

- De oorsprong van rugpijn leren begrijpen.
- Rode vlaggen
- Vertrouwen krijgen om de juiste Boweninterventie te kiezen bij verschillende aandoeningen
- Vertrouwen krijgen om de cliënt de juiste feedback  en adviezen te geven bij het zelfhulpge deelte
- Werkingsmechanismes van rugpijn leren begrijpen
- In staat zijn de rug te testen (conventionele en orthopedische tests) om de juiste behandeling te geven
- Testresultaten kunnen vertalen naar behandelplan
- Meer vaardigheid en gevoel bij het "lezen" van het lichaam van de cliënt
- De rol van de lichaamshouding begrijpen in relatie tot rugproblemen
- Praktisch begrip van chronische pijn
- Fysiologische en psychologische effecten van chronische pijn begrijpen
- In staat zijn om effectief chronische pijn te begeleiden
- De rol van ontstekingsmechanismen begrijpen en hoe daarbij te handelen
- In staat zijn te werken met acute pijn
- Begrijpen van zenuwbeklemming en hoe dit te behandelen
- Begrijpen van discogene problematiek en hoe deze te behandelen
- Begrip van zenuwbanen en dermatomen om beknellingzones vast te kunnen stellen
- In staat zijn om adviezen voor zelfhulp en oefeningen te geven

Overzicht lesstof:

o Leren lezen van lichaamshouding
o Pathologie in relatie tot rugpijn
o Rode vlaggen en wanneer doorverwijzen
o Effect van de verschillende moves op de houding
o Onderzoek SI-gewricht en palpatie
o De rol van harde ruggemergsvlies (dura mater) in functionele relatie tussen staartbeen, heilig been en nek
o Uitleg eigenschappen van de fascie in relatie tot rugproblematiek
o Hoe fascie reageert op Boweninterventies
o Onderzoek en relatie hamstrings bij rugproblematiek
o Diverse testmethodes van verschillende gebieden die een relatie hebben met de rug
o Werken met discusproblematiek
o Specifieke toepassing van Bowenprocedures bij discusproblemen
o Rol en onderzoek van het zenuwstelsel
o Dermatomen
o Werken met chronische  en acute pijn
o Adviezen en oefenstof voor zelfhulp cliënten
o Veel praktijk in toepassing van Bowenmoves

Docent: John Wilks

Toelatingscriteria: Afgeronde opleiding Bowenbehandelaar

Kosten: € 310,00 inclusief hand-out en certificaat

Zelf meebrengen: Schrijfmateriaal, laken en twee grote handdoeken
inschrijfformulier

De workshop is geaccrediteerd via KTNO bij NVST, BATC, VBAG en LVNG.