Klinische dag-Terugkomdag

Workshop (1 dag): Klinische dag/terugkomdag

Datum: zaterdag 14 december 2019

Tijd: 09.30-ca 17.30 uur

lokatie:
Hamel College
Westwagenstraat 69
4201 HE Gorinchem

Algemeen lesdoel
Uitwisselen van en discussiëren over vragen, onzekerheden, ontdekkingen, casussen, functioneren:
kortom een hele dag "intervisie" in lesvorm.

Specifieke leerdoelen
- Therapeutische houding (Vraag jij je wel eens af waarom je eigenlijk graag regelmatig dezelfde procedures gebruikt? Is dat efficiënt en effectief of gewoon gemakkelijk?)
- Wegnemen van onzekerheden
- Beantwoorden van vragen die nog leven bij behandelaars en therapeuten

Onder de naam “terugkomdag” is in 2017 en 2018 deze workshop
gelanceerd en de deelnemers waren heel enthousiast!
Het werd ook wel een “brainstorm dag” of een “klinische
dag” genoemd.

Alle vragen waar Bowenbehandelaars of -therapeuten nog mee
zitten kunnen aan bod komen:
Theoretische vraagstukken en praktische
toepassingsmogelijkheden kunnen behandeld worden.
Bepaalde moves die je nog eens wilt zien.
Ideeën worden uitgewisseld, casussen kunnen worden
ingebracht.
Dit leverde bijzonder interessante discussies en nieuwe inzichten
op over het werken met Bowen in zijn algemeenheid die door alle
deelnemers als heel waardevol werden bestempeld.

Inhoud van de les
De inhoud van deze module staat niet op voorhand volledig
vast, want deze wordt grotendeels ingevuld door de aanwezige
deelnemers.

Doelgroep:
Alle Bowenbehandelaars (afgestudeerd en in opleiding)

Docent
Karel Aerssens

Kosten:
€ 100,00 incl. certificaat

inschrijfformulier