Module 9 en 10

Workshop (2 dagen):

Datum: 29-30 juni 2019

Locatie:
Hamel College
Westwagenstraat 69
4201 HE Gorinchem

let op:
Als je alleen module 8 hebt gedaan, dan doe je daarna eerst module 9.
Diegenen die module 9 hebben gedaan volgen dezelfde module als herhalingsmodule maar heet dan module 10.
Vroeger waren deze gescheiden, maar omdat de inhoud 98% hetzelfde is, combineren we ze. Het verschil zit hem in het feit dat mod 10 een toetsmoment kent.
Het verschil in kosten is de licentiekosten voor Bowtech Australië plus de originele reader SBP1 van BowTech. Die kosten worden door BowTech aan BowNed doorberekend.

Module 9 is dus twee dagen en module 10 is twee dagen.

Mod 9: Geaccrediteerd bij KTNO onder nr K8975
Mod 10: Geaccrediteerd bij KTNO onder nr K8976

Tijd:  09.30-17.30 uur

Lokatie:
Hamel College
Westwagenstraat 69
4201 HE Gorinchem

Deze nascholing is in het Engels.
In verband met de grote overlap in lesstof worden deze beide modules gecombineerd.

Inhoud module 9:
Module 9 is de eerste in de serie vervolgmodules uit de school van BowTech.
Uitbreiding van de kennis en achtergronden van de Bowen Therapie met een aantal nieuwe procedures.
De modules 9 t/m 12 zijn ontwikkeld om het begrip en kennis over toepassingsmogelijkheden verder te verdiepen. Dit gebeurt door het aanreiken van gespecialiseerde procedures en het bespreken van verschillende benaderingen.
Overzicht lesstof:
- De theorie en praktijk van volgende procedures:
- Ischias, gracilis, iliopsoas, extra moves op de kaak (TMJ), staartbeen (coccyx) schuin, Extra moves dijbeen,
kniereflex, soleus, borstbeen, rhomboideus tegengesteld, levator scapulae en trapezius, combinatie staartbeen (coccyx) met nek

Om deel te kunnen nemen moet de Bowen behandelaar een afgeronde Bowen basisopleiding hebben gevolgd door BowTech module 8. Daarnaast heeft de Bowen behandelaar minimaal anderhalf jaar praktijkervaring.

Kosten: € 350,00 inclusief certificaat inclusief verplichte reader.

Inhoud module 10:
Module 10 is de tweede in de serie vervolgmodules uit de school van BowTech.
Revisie van module 9 en daarbij weer de foutjes eruit en de puntjes op de i zetten.
Overzicht lesstof:
- Herhaling van de stof van module 9, nadere toelichting voor het gebruik.
Voorbereiding module 11 (toets).

Om deel te kunnen nemen moet de Bowen behandelaar een afgeronde Bowen basisopleiding hebben gevolgd door BowTech module 8 en 9. Daarnaast heeft de Bowen behandelaar minimaal een half jaar praktijkervaring met module 9.

Kosten: € 295,00 inclusief certificaat

Docent: Lene Rødshagen

Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 18

Zelf meebrengen: Schrijfmateriaal, laken en twee grote handdoeken

inschrijfformulier