Bowen bij Babies

Workshop (2 dagen): Bowen bij babies en (aanstaande) moeders
Geaccrediteerd bij KTNO onder nr K9058

Datum: volgt

Tijd: 09.30-17.30 uur

Lokatie:
Hamel College
Westwagenstraat 69
4201 HE Gorinchem

Deze nascholing is in het Engels.

INHOUD:
Deze tweedaagse workshop concentreert zich op de bewegingsleer en de invloed op de gezondheid voor babies en moeders bij verschillende vormen van bevallen. Hoe kunnen zij vanuit de Bowen met de verschillende procedures benaderd worden?
Veel behandelaars kennen een zekere aarzeling om met babies te werken, enerzijds door er niet vertrouwd mee te zijn, maar ook door gebrek aan kennis hoe ze te behandelen.
Allerlei onderwerpen komen aan bod: Conceptie en werken met stellen in een IVF-traject;, manieren om een goede zwangerschap te begeleiden; de psoas behandelen met gebruik van de bekken-, nier- en diafragma procedures; zittend behandelen tijdens zwangerschap; review van het basis Bowenwerk bij babies, praktisch gebruik van de TMJ bij babies, de rol van de navel en hoe deze tijdens bevalling wordt doorgeknipt – hoe dit te benaderen met Bowen en zo nog veel meer items rondom babies en zwangerschap.
Er zal veel praktisch gewerkt worden.
Naast het Bowenwerk van John Wilks wordt deze nascholing begeleid door Lina Clerke, Doula en Bowentherapeut

DOEL:
De workshop heeft als doel het vertrouwen van de behandelaar te vergroten in het behandelen van babies en om de behandelaar te helpen de juiste toepassing van Bowen bij babies en aanstaande moeders te begrijpen.

Doelgroep:
Alle Bowen behandelaars

Docent:
John Wilks en Lina Clerke

Aantal deelnemers:
Minimaal 12, maximaal 18

Kosten:
€ 350,00 inclusief certificaat

Zelf meebrengen:
Lunch, pen en papier

inschrijfformulier

De workshop is geaccrediteerd via KTNO bij NVST, BATC, VBAG en LVNG.