Inleiding in de fascie

Workshop (2 dagen): Inleiding in de fascie
Geaccrediteerd bij KTNO onder nr K8952

Datum:  volgt

Tijd:  09.30-17.30 uur

Lokatie:
volgt

Deze nascholing is gedeeltelijk in het Engels (videobeelden)

Inhoud:

Tijdens deze twee dagen worden de volgende thema’s behandeld:

Theorie.
• Verklaringsmodel van de mogelijke werking van de Bowen Techniek op fasciaal/neurologisch/cellulair niveau.
• Wat is fascie, hoe ziet het eruit.
• De functies van de fascia en hun relatie met het andere weefsel. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwste wetenschappelijke inzichten in het functioneren en de eigenschappen van fascieweefsel.
Dit maakt het tevens mogelijk om aan derden de werking van je therapie (m.n. de Bowen Therapie) beter uit te leggen.
• Fasciale en Myofasciale verbindingen.

Praktijk.
• Inleiding in de observatie van cliënten. Hierbij wordt dit belangrijke onderwerp zodanig uitgewerkt, dat dit in de praktijk meer informatie kan verschaffen om tot een meer adequate behandeling te komen.
• Op grond van de observaties keuzes maken voor een of meerdere procedures.

Doel:
Na deze nascholing heeft de therapeut een dieper inzicht in de werking van lichaamsgerichte therapieën en een elementair inzicht in de functies van de fascie. Tevens is de behandelaar dan in staat om zijn cliënten met een duidelijk verklaringsmodel de werking van fascie (bindweefsel) uit te leggen. Noodzakelijke voorbereiding op de Advanced-nascholingen en alle volgende fascie-nascholingen.

Doelgroep: Alle geïnteresseerden

Docent: Karel Aerssens

Kosten: € 310,00 inclusief hand-out en certificaat

Zelf meebrengen: Schrijfmateriaal, laken en twee grote handdoeken

inschrijfformulier

De workshop is geaccrediteerd via KTNO bij NVST, BATC, VBAG en LVNG.