Palperen/Anatomie in Vivo

Workshop (2 dagen): Palperen/Anatomie in vivo
Geaccrediteerd bij KTNO onder nr K8967

Datum: zaterdag/zondag 15 en 16 februari 2020

Tijd:  09.30-17.30 uur

Lokatie:
Hamel College
Westwagenstraat 69
4201 HE Gorinchem

Algemeen lesdoel
Deze workshop heeft als doel leren voelen, onderscheiden en herkennen van verschillende structuren in het lichaam en geeft inzicht in de techniek van het palperen (onderzoekend voelen) zelf.

Specifieke leerdoelen
• Inleiding in de palpatie van fascieweefsel, onderzoekend voelen
• Elementaire anatomie in vivo van de belangrijkste structuren van de romp, rond de wervelkolom en van de perifere structuren.
• Kunnen onderscheiden van verschillende structuren van het bewegingsapparaat, van perifeer naar centraal: huid (epidermis), oppervlakkige fascielaag (subcutis), diepere fascielagen, myofasciaalweefsel, bot
• Kunnen onderscheiden en herkennen van verschillen in spanning in de diverse weefsellagen
• Kunnen herkennen van (myo)fasciale reacties op aanraking of manipulatie van de huid en de oppervlakkige fascielaag
• De relatie tussen (myo)fasciale spanningsverschillen en de toegepaste praktijk van de zachte fascie-releasetechnieken, in het bijzonder Bowen Therapie

Inhoud van de les
Twee dagen vooral praktisch werken.
In deze module leer je als cursist hoe te palperen, hoe de bestaande klassieke anatomie te gebruiken om de weg op het lichaam te vinden. Dit geeft een aanzet tot het interpreteren van de via je handen gevonden informatie.
Tevens wordt er een nieuwe invalshoek geboden vanuit een veranderende kijk op de reguliere anatomie. Met deze informatie ontstaan er nieuwe inzichten in wat er daadwerkelijk geraakt en aangeraakt wordt.
• De principes van palperen als onderzoeksmethode
• Plaats van palperen binnen de anatomie
• Praktijk en handzettingen palpatie zacht weefsel
• Anatomie in vivo van de verschillende structuren van het bewegingsapparaat
• Leren aftekenen verschillende structuren van het bewegingsapparaat op het lichaam
• Samenstelling fascieweefsel
• Anatomie: dissectie van de oppervlakkige fascielagen op dvd
• Vertaling van opgedane kennis naar de praktijk van de door cursist gebruikte manuele technieken

Doelgroep:
Iedereen die zich bezighoudt met lichaamswerk

Docent:
Karel Aerssens

Kosten: €295,00 inclusief certificaat

Zelf meebrengen:
Laken en twee handdoeken, trek gemakkelijke kleding aan.

inschrijfformulier

De workshop is geaccrediteerd via KTNO bij NVST, BATC, VBAG en LVNG.