De Opleiding

BowNed biedt een uitgebreide opleiding tot Bowen Therapeut en een groot aantal nascholingen. Als je alleen met dieren wilt werken is het mogelijk een verkort traject te doen dat alleen bestaat uit modules 1 t/m 5 en daarna de Canine (kleindieren) of Equine (paarden) Bowen te volgen. Deze opleidingen worden in het buitenland gegeven en vragen de Human Bowen module 1 t/m 5 als vooropleiding.

Leslokatie Onderste Stoppers

Doel van de opleiding

De opleiding Bowen Therapeut richt zich op alle werkers in de gezondheidszorg die deze techniek willen leren. Het toelatingsniveau is HBO werk- of denkniveau. De opleiding wordt gedeeltelijk in het Engels gegeven.
Daarnaast heb je een (CPION en/of SNRO erkende) opleiding medische basiskennis gevolgd of bent hiermee bezig.

Als je lid wilt worden van een beroepsvereniging is de volledige opleiding Bowen Therapeut een vereiste. Deze opleiding duurt twee jaar.
Hiermee is het mogelijk dat onder voorwaarden behandelingen gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraars.
Wanneer je al lid bent van een complementaire beroepsverenging kun je module 1 t/m 5 ook volgen als na- of bijscholing. Alle nascholingsmodules zijn bij meerdere beroepsverenigingen geaccrediteerd.

Als je alleen met dieren wilt werken en daarvoor verder wil in de Equine of Canine Bowen dan kun je volstaan met modules 1 t/m 5.

Het eerste lesjaar bestaat uit 9 modules; in totaal 23 lesdagen: 5 modules Bowen en 4 modules therapeutische ontwikkeling.
Het tweede jaar bestaat uit 13 modules, totaal 21 lesdagen: 5 modules Bowen, 1 module inleiding in de fascie, 1 module oefentherapie, 1 module voeding, 1 module over wetenschappeijk onderzoek en de scriptie, 1 toetsdag, 1 terugkomdag, twee vrije-keuze modules en het eindwerkstuk (scriptie).

Visie

De Bowen Therapie is een holistische manier van behandelen. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de cliënt als gehele persoon, vooral ook de persoon in relatie tot zijn omgeving. Dit uit zich in de lessen door de ruime aandacht die gegeven wordt aan de intake: de anamnese is doorslaggevend in het maken van de thuiswerkopdrachten (casussen).

Vernieuwende Anatomie

Daarnaast is een centraal thema in de lessen de vernieuwende en veranderende kijk op anatomie.

Een uiterst belangrijke rol is er weggelegd voor de fascie, een onderdeel van het bindweefsel. Dit weefsel is in de reguliere, klassieke anatomie tot ver in de vorige eeuw onderschat in de functies die het in ons lichaam heeft. Pas in de laatste vijftien jaren wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de functies en eigenschappen van de fascie. Hierin komen opzienbarende ontdekkingen naar voren: de fascie trekt samen als het lichaam op een of andere manier wordt bedreigd; de fascie kan zelfstandig contraheren onafhankelijk van spiercellen.