Inhoud opleiding eerste jaar

Het eerste jaar:

In module 1 (4 aaneengesloten dagen) worden de theorie, de verschillende principes, de basisbehandeling en de eerste zes procedures aangeleerd, het accent ligt hier op het bewegingsapparaat. Verder wordt het maken van de eerste 10 casestudies uitgelegd.

In module 2 (3 aaneengesloten dagen) worden de geleerde procedures verfijnd en is er verdieping van de lesstof uit het eerste blok. In dit blok wordt aandacht besteed aan het omgaan met reacties na een behandeling. Ook anamnese en bedrijfsvoering komen aan de orde. Deze module wordt afgesloten met een theorietoets over module 1 en 2.

In module 3 (3 aaneengesloten lesdagen) worden de dieper werkende procedures onderwezen, deze werken op organen, ademhaling, lymfesysteem, spijsvertering en het zenuwstelsel. Theoretisch wordt er ingegaan op de relatie tussen verschillende lichaamsstructuren en wat dit voor de Bowen Therapie inhoudt. Er is ruimte voor persoonlijke terugkoppeling van de voortgang bij de casestudies en de voortgang in de opleiding. Aandacht voor de volgende 10 casestudies welke onderdeel van het examen zijn.

In de module 4 (3 lesdagen) krijgt de totale lesstof meer vorm. Herhaling en het combineren van procedures is een belangrijk onderdeel, de cursist komt zo tot een volledige behandeling. Ook nu weer aandacht voor de persoonlijke voortgang en omgang met de cliënt, gele vlaggen worden duidelijk uitgelegd. Deze module wordt afgesloten met een theorietoets over module 3 en 4

Module 5 (3 lesdagen) is een toetsmodule (gedeeltelijk Engels). Aan alle procedures en handgrepen wordt opnieuw aandacht besteed. De toets zelf bestaat uit drie onderdelen: de tweede serie van 10 casestudies welke als huiswerkopdracht gemaakt wordt, een schriftelijke theorietoets en een praktijktoets. Het examen wordt afgenomen door een externe (buitenlandse) docent. Van deze module is het praktijkgedeelte in het Engels.

De therapeutische ontwikkeling krijgt vorm in de modules:

Cliëntverbonden Communiceren, communicatie als jouw unieke instrument (2 dagen) waarin gekeken wordt wat de eigenheid is van de behandelaar en hoe deze kan worden ingezet in de intake en behandeling. Deze module wordt afgesloten met een theorietoets over vooraf opgegeven literatuur.

Blessures en functietesten (2 dagen; in deze scholing leert de cursist allerlei factoren die bij het ontstaan, behandelen en herstel van blessures een rol spelen. Tevens krijgt de cursist een aantal elementaire functietesten voor gewrichten aangereikt om een eerste beoordeling van blessures te kunnen maken. Rode vlaggen zijn hier een belangrijk onderdeel. De cursist moet kunnen bepalen of de cliënt behandeld kan worden, dan wel doorverwezen. Deze module wordt afgesloten met een theorietoets over vooraf opgegegeven literatuur.

Palperen/Anatomie in vivo (gedeeltelijk Engels), weten wat je voelt en de verschillende structuren van het zachte weefsel leren voelen is een must voor hands-on werken. Het lichaam bestaat onder de huid niet alleen uit spieren en botten; het bindweefsel (fascie) is een bepalende factor hoe de weefsels aanvoelen. Dit leren onderscheiden is de essentie van deze module. Deze module wordt afgesloten met een praktijktoets over topografie van anatomie.

Om de Bowen therapie goed te promoten in de eigen praktijk is er de module Marketing en PR. Afgestemd op je eigen behoeften, mogelijkheden en valkuilen wordt er in deze nascholing gewerkt aan een voor de cursist optimale manier deze promotie aan te pakken.

Afronding eerste jaar.
De cursist is geslaagd voor de toets en daardoor Bowen behandelaar wanneer alle lessen gevolgd, de casestudies goedgekeurd zijn en natuurlijk het examen gehaald is. De cursist krijgt het certificaat "Bowen Behandelaar" van BowNed.
Indien de cursist er niet in slaagt om voor één van de toetsonderdelen een voldoende te scoren is de cursist niet geslaagd voor deze toets en daarmee afgewezen als behandelaar. Dan bestaat er de mogelijkheid eenmalig zonder extra kosten een herkansing te doen op dit onderdeel.
Slaagt de cursist voor twee of drie onderdelen niet, dan zal per geval met de betrokken cursist en de hoofddocent bekeken worden wat het herkansingsprogramma dient te worden. In het geval hiervoor extra lesdagen gevolgd moeten worden, worden deze aan de cursist doorbelast tegen het nascholingstarief van de herhalingsmodules.
Indien de cursist in de herkansing slaagt, wordt alsnog het certificaat Bowen behandelaar toegekend. Om deel te nemen aan het tweede jaar, dient de cursist voor deze toets geslaagd te zijn.