Inhoud opleiding tweede jaar

Het tweede jaar:

Module Inleiding in de fascie (2 dagen, gedeeltelijk Engels) geeft een uitgebreidere kennismaking met de werking en functies van het fascieweefsel.

Module Inleiding in Advanced Bowen (2 dagen) legt de nadruk op het leren loslaten van de structuur van modules 1 t/m 5 waarbinnen de behandelaar heeft leren werken. Allen doen wat nodig is en niet meer vraagt van de behandelaar een veel diepere kennis begrip van het menselijk lichaam en de mogelijkheden van de Bowen Therapie. In de verdere Bowenmodules zal de behandelaar hier steeds mee in aanraking komen. Veel uitdagend praktijkwerk.

Module Bowen en Rugpijn (2 dagen, geheel Engelstalig) het behandelen van allerlei aandoeningen gerelateerd aan rugklachten (Deze module is volledig Engelstalig)

Module Bowen en Sport 1 (2 dagen, geheel Engelstalig) geeft een dieper inzicht in het behandelen van veel voorkomende blessures, specifieker testen van gewrichten en een andere visie op de toepassing van de Bowen Therapie (Deze module is volledig Engelstalig)

Module Bowen bij whiplash en fibromyalgie (1 dag): specifieke problemen die vaak onderschat worden en waar met de Bowen Therapie veel winst is te behalen voor de cliënt.

Module Bowen bij Triggerpoints en Verklevingen (1 dag). Een unieke fasciale benadering van triggerpoints en het werken met verklevingen van fasciaal weefsel in extremiteiten en in de buik.

Modules Inleiding in de fascie, Inleiding in Advanced Bowen, Whiplash en Fibromyalgie en Triggerpoints en Verklevingen worden in een extra lesdag getoetst.

Module Balans en stabiliteit (2 dagen): Eenvoudige en doeltreffende oefentherapie om de Bowenbehandelingen te ondersteunen.

Module interpreteren van onderzoeken (1 dag, gedeeltelijk Engels). De waarde van wetenschappelijk onderzoek, evidence based werken, leren omgaan met statistische gegevens helpen om professioneel te blijven én zijn een waardevolle ondersteuning bij het maken van het eindwerkstuk.

Module Voeding (2 dagen). Een eigentijdse benadering wat de invloed is van voeding op de gezondheid van je cliënt; je leert welke rol  voeding speelt bij de klachten en wat je in basis kunt adviseren als ondersteuning van je behandeling..

Module Terugkomdag (1 dag), waarbij aan de hand van de vragen van cursisten allerlei aspecten, handgrepen, herhaling, fine-tunen van de moves etc. uit de Bowen aan bod kunnen komen.

Twee vrije keuze modules (meestal geheel Engelstalig) uit het overige aanbod aan nascholingen van BowNed.

Afronding tweede jaar.
Dit traject wordt afgesloten met een scriptie als eindwerkstuk, waarin een aantal casestudies zijn verwerkt. Als de benodigde modules zijn gevolgd en dit werkstuk wordt goedgekeurd volgt het diploma Bowen Therapeut.

Afhankelijk van de wensen en toelatingseisen van beroepsverenigingen en zorgverzekeraars kan de inhoud en daarmee mogelijk ook de kosten van de opleiding Bowen Therapeut nog aangepast worden.

Examen