Vrijstellingen

Toelichting:
Soms zijn onderdelen van de opleiding reeds gevolgd bij een andere studie of opleiding. Bij overleg van geldige diploma’s is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor de desbetreffende module. Voorwaarde is wel dat de diploma’s niet ouder zijn dan 5 jr. tenzij het een diploma betreft uit een reguliere HBO of WO opleiding: een erkend Bachelor of Master-diploma dus.
Bij de intake worden de diploma’s en certificaten van de student door de intake-begeleider gescreend. Bij twijfel over vrijstelling wordt overleg gepleegd met directie of met de verantwoordelijke docent voor het desbetreffende studieonderdeel. Wanneer duidelijk is wat de mogelijkheden van vrijstelling zijn wordt dit schriftelijk kortgesloten met de student. Een kopie hiervan komt in het studentendossier.

Vrijstelling kan gegeven worden voor:

- reeds behaalde Bowenmodules mod 1 t/m 5 of equivalent bij erkende opleiders (CBS, BowTech, ISBT, The Bowenschool, Bowen Akademie Oostenrijk, Bowen College Canada).
Vrijstelling geldt niet voor NST-, VHT- en Emmet- Bowenmodules.

- Marketing & PR , wanneer de cursist langer dan 5 jaar een eigen praktijk heeft (gehad) of wanneer de cursist een van de volgende studies heeft gevolgd:
MBO of HBO opleiding Marketing of Bedrijfseconomie (bijvoorbeeld NCOI, LOI, NTI, ISBW, SRM, Stenden, NHL, Nijenrode, Schoevers of vergelijkbaar)

- Cliëntverbonden communiceren, wanneer de cursist een van de volgende studies heeft gevolgd:
MBO of HBO opleiding communicatie of coaching (bijvoorbeeld NCOI, LOI, NTI, ISBW, SRM, Stenden, NHL, Nijenrode, Schoevers of vergelijkbaar);
MBO of HBO SPH/MW/SKW/OW
HBO PSBK (CPION of SNRO geaccrediteerd)
HBO of WO psychotherapie
HBO of WO psychologie
Hypnotherapie (NBVH erkend)
Coaching opleiding (NOBCO of StiR-erkend)

- Blessures en Functietesten, wanneer de cursist een van de volgende studies heeft gevolgd:
Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck/Cesar
Module NGS Blessurepreventie
Module Bewegingsleer en Ondersteuning Prevenzis
Diploma sporttherapie NESPG/MYOS/Leffelaar-Veerman
Diploma Functional (Personal) Trainer NHSM of EHFA

- Balans en Stabiliteit, wanneer de cursist een van de volgende studies heeft gevolgd:
Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck/Cesar
Diploma Functional (Personal) Trainer NHSM of EHFA

Voor al deze modules geldt dat bij onduidelijkheid wordt overlegd met de verantwoordelijke docent voor de module.
Voor de modules “Inleiding in de fascie” en “Palperen/anatomie in vivo” en alle overige Bowenspecifieke modules wordt geen vrijstelling gegeven.

Procedure:
De cursist dient schriftelijk een verzoek tot vrijstelling in bij de administratie van BowNed, vergezeld van een kopie van het juiste diploma.
Na beoordeling krijgt de cursist schriftelijk bericht omtrent het besluit.
Het verzoek met kopie-diploma wordt bewaard in het studentendossier.